Skip to content

Soovitused koduostjatele, millised ehitusdokumendid vajavad koduostmisel erilist tähelepanu ja täiendavat kontrolli spetsialistide poolt

Soovitused koduostjatele, millised ehitusdokumendid vajavad koduostmisel erilist tähelepanu ja täiendavat kontrolli spetsialistide poolt

Tänapäeval on eriti oluline kinnisvara ostu sooritamisel veenduda ostetava vara ehitusdokumentide õigsuses. Ebaseaduslikult ümberehitatud ehitise osad võivad tekkitada ostjale valdamise käigus rahalist kahju. Puudulikult ehitatud tehnosüsteem või küttekolle võivad aga osutuda halvematel juhtudel ka eluohtlikuteks. OÜ Projektibüroo seadustamise spetsialistid soovitavad enne ostu sooritamist kindlasti veenduda järgmises:

- ostetav vara vaated ja korrusplaanid vastavad ehitusloa saanud projektile

- ehitise olulised tehnilised andmed vastavad Ehitisregistri andmetele

- elektrisüsteemid peavad olema nõuetekohaselt auditeeritud

- gaasipaigaldised peavad olema nõuetekohaselt auditeeritud

- suundventilatsiooni süsteemil peavad olema vastavad õhuhulkade ja müra mõõdistused

- küttesüsteem peab olema nõuetekohasel balanseeritud ja passistatud

- ehitusjärgsest geodeetiliste tööde aruandes peab saama välja lugeda ehitise kõrgust ja ehituslust pinda, mis ei tohi erineda ehitusloa saanud projektist

- ehitusjärgses geodeetiliste tööde aruandes märgitud ehitised ja rajatised, näiteks piirdeaiad ja abihooned, ei tohi ületada mõõdetava kinnistu piire

Juhul, kui meelespea osutub tehniliselt keerukaks, siis ostueelset dokumentatsiooni kontrolli aitab teostada OÜ Projektibüroo www.projektiburoo.ee