Skip to content

Peamised probleemid, mis esinevad ehitistel tuleohutuse seisukohast 

Ehitiste tuleohutus ja sellega kaasnevad probleemid on tänapäeval eriti aktuaalsed.

Päästeameti aruande andmetel

Peamised probleemid, mis esinevad ehitistel tuleohutuse seisukohast 

2019. aastal hukkus tulekahjudes 43 inimest 37-l sündmusel ja sai vigastada 113 inimest 91 sündmuse tulemusena. Hukkunute arv on pidevalt vähenenud, kuid viimastel aastatel mitte nii kiires tempos kui näiteks perioodil 2007–2009

Vigastatutega tulekahjud said võrreldes hukkunutega tulekahjudest sagedamini alguse elektrist. Eluhoonetulekahjud said aga kõige sagedamini alguse elektrist ja lahtise tule hooletul kasutamisel.

Mida peaks eluhoone (eramu) omanik teadma, et ennetada võimaiku kahju teket.

  • Eramute elektripaigaldisi tuleks auditeerida kord viieteistkümne aasta jooksul ja enne 2010 valminud elektripaigaldised kord kümne aasta jooksul
  • Iga viie aasta jooksul vähemalt korra peab eramute korstnad ja kütesüsteemid üle vaatama kutseline korstnapühkija, kes väljastab küttesüsteemi tehnilise seisukorra kohta korstnapühkija akti
  • Võimaliku tule leviku tõkestamiseks järgima ilma lubadeta rajatavate naaberehitiste (kuurid, varjualused, grill-majad) minimaalset ehitiste vahelist kaugust, milleks on 8 meetrit

Paraku ülal kirjeldatud protseduurid siiski ei anna 100% kindlust ehitise osade vastavuses. PROJEKTIBÜROO OÜ pakub kasutusloa taotlemise teenusena komplektset eramute seisukorra ja dokumentatsiooni kontrolli läbi elektrisüsteemide, tuleohutuse ja konstruktsiooni auditite. Jooksvalt saavad ka riikliku ehitisregistri andmed ka täiendatud.

PROJEKTIBÜROO OÜ
www.projektiburoo.ee