Skip to content

Peamised põhjused kasutusloa taotlemiseks

2020. aasta alguseks tuli kõik üle 20 m² ehitusaluse pinnaga hooned kanda ehitisregistrisse. Lisaks eluruumidele kuuluvad nende hulka ka suuremad kuurid, saunad, garaažid ja laudad. Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 26–29 kohaselt puudutab see nõue eelkõige ebaseaduslike ehitiste seadustamist ning eeltoodud säte ei nõua kasutusloa väljastamist kõigile olemasolevatele hoonetele. 

Miks on vaja teha kasutusluba?

1. Kasutusluba on kohustuslik. 

Vastavalt Ehitusseadustikule on kasutusloata hoone kasutamise eest, juhul kui ehitusluba oli nõutav, karistada omanikku rahatrahviga kuni 300 trahviühikut ja sama teo eest juriidilist isikut kuni 32 000 euroga. 

2. Kasutusluba tagab usaldusväärsuse panga ees

Pank jälgib laenu andes, kas olemasoleval ehitisel on kasutusluba või kas ehitusjärgus elamul on ehitusluba. Mõlemal on sama eesmärk – tagada ehitiste ja ehituse ohutus ja nõuetele vastavus. «See annab kindlustunde, et vara, mille vastu nad laenu annavad, on kindel tagatis,» selgitab Projektibüroo OÜ juhatuse liige Andero Mardo.

3. Kasutusloa puudumisel võib kindlustus loobuda tulekahju või mõne muu õnnetuse korral kahju hüvitamisest

Kui hoonel pole kasutusluba, siis ei pruugi kindlustus korvata kasutusloata kinnisvara kahjusid, sest puudub kindlus, et maja tehnosüsteemid ja konstruktsioonid on turvalised ja ohutud kasutamiseks. 

4. Kasutusloa olemasolu kiirendab kinnisvara müüki

Kasutusloata hoonele on raske leida ostjat, kuna pank ei ole alati nõus seda finantseerima. Lihtsamalt öeldes tähendab see seda, et kasutusloata kinnisvarale tuleb leida ostja, kes ei vaja pangalaenu.

5. Kasutusluba tõendab, et hoone on ohutu ja seda on turvaline kasutada

Kasutusluba kinnitab maja tehno- ja elektrisüsteemide ning kandekonstruktsioonide korrasolekut. Tulekollete ohutust kontrollib enne kasutusloa väljastamist reeglina tuleohutusspetsialist ja päästeamet.  

 

Vajate kasutusluba? Me aitame! Säästame Teie aega, raha ja närve. Küsi meie käest pakkumist. Vastame 24h jooksul.

Saada hinnapäring